top of page

     BIOCOMPOZITE DIN RESURSE REGENERABILE

 CERCETĂRI ŞI SOLUŢII AVANSATE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR                                                                                                                                                                                                    Bio4Build                                                                                                    

 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

                                         Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila

                                   Departament: Mediu, Inginerie Aplicată şi Agricultură

 

                                                          

 

                                                   

    

  Această lucrare a fost realizată prin programul Parteneriate in domenii prioritare-PN II, derulat cu sprijinul MEN-UEFISCDI, proiect nr. 93/2014

bottom of page